Kontakt     Obchodné podmienky
Popis obrázku
 
Inziniering

:: Inžiniering

Potrebujete stavebné povolenie, kolaudáciu, ohlášku či žiadosť? Neviete ako na to alebo nemáte dostatok času, aby ste si to mohli vybaviť?
Pre našich klientov zabezpečíme všetky potrebné dokumenty, ktoré stačí už len odoslať. Poskytujeme tiež kompletné zastupovanie pred správnymi orgánmi pri vybavovaní úradných záležitostí – až do ukončenia celého procesu = vydania stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Ponúkame:
• zabezpečenie vydania územného rozhodnutia v prípade, ak nie je vydané
• zabezpečenie stavebného projektu ak nemáte vlastný – výber z katalógových domov alebo výber kvalifikovaného a spoľahlivého architekta, ktorý urobí Váš vlastný projekt
• zabezpečenie geometrického zamerania pozemku
• zabezpečenie všetkých dokumentov potrebných na podanie žiadosti o stavebné povolenie – list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, osadenie stavby na pozemok v súlade s územným rozhodnutím a vašou predstavou
• vybavenie všetkých potrebných príloh k žiadosti o stavebné povolenie – doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi stavebného konania, stanoviská, súhlasy, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov
• vyhľadanie osoby oprávnenej na vykonávanie stavebného dozoru počas stavby (táto osoba sa uvádza už pri podávaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia)
• dodanie právoplatného stavebného povolenia
• zabezpečenie realizačného projektu stavby
• nacenenie vybraného stavebného projektu
• zabezpečenie výberového konania na stavebnú spoločnosť, ktorú samozrejme preveríme
• manažment stavby
• zabezpečenie energetického certifikátu
• zabezpečenie pripojenia nehnuteľnosti na všetky dostupné inžinierske siete
• zabezpečenie kolaudácie nehnuteľnosti

Stavebné povolenie Vám vybavíme už od 400 €*.
Nie je možné stanoviť jednotnú cenu platnú v každom prípade. Celková cena závisí od vybraných a dodaných služieb.
kontaktnom formulári uveďte vaše požiadavky a do 48 hodín Vám pošleme orientačnú položkovú cenovú kalkuláciu.

V prípade záujmu dodávame aj stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie „na kľúč“.
Naša odmena je vždy dopredu pevne stanovená a ostatné náklady Vám zdokladujeme.

* Uvedená cena platí v prípade Vášho dodania stavebného projektu s technickou správou, osadenia stavby na pozemok a vyhlásenia oprávnenej osoby o zabezpečovaní odborného vedenia stavby.


Copyright © 2012 EUROTHERMA, s.r.o.
design © TOPcreativ