Kontakt     Obchodné podmienky
Popis obrázku
 
Inziniering

:: Opravy textov – každý materiál z Vašich rúk je Vašou vizitkou.
Prvý dojem môžete urobiť iba raz!

Táto služba je určená pre každého komu záleží na tom, aby jeho texty neboli poznačené gramatickými a štylistickými chybami.
Čo zahŕňa korektúra?
Základná korektúra – Gramatika a syntax – opravíme správne i/y, dĺžne, čiarky, veľké a malé písmená, správny tvar čísloviek, skloňovanie, preklepy.
Úplná korektúra – základná + štylistika a lexika - opravíme slovosled, štylizáciu, odstránime opakovanie slov, skontrolujeme zrozumiteľnosť, opravíme úvodzovky, skontrolujeme správny tvar pomlčky, spojovníka a ďalšej interpunkcie, upravíme texty tak, aby boli prehľadné a správne graficky upravené. Táto korektúra si vyžaduje viac času na dodanie, nakoľko je potrebný väčší rozsah úprav.
Formátovanie dokumentu – školské práce majú presne stanovenú štruktúru a štýl. Je preto potrebné napísanú prácu správne naformátovať – zvoliť správne typy a veľkosti písma; nastaviť obsah, rozloženie kapitol, zarovnanie; odstrániť spojky na konci riadkov; atď. Všetko toto vykonáme v súlade s normami ISO a vlastnými požiadavkami školy.
Vytvorenie zoznamu použitej literatúry – väčšina študentov pri písaní svojich prác vychádza z materiálov získaných na internete, prípadne získaných v elektronickej podobe. Na základe uvedených internetových odkazov na zdroje čerpania alebo poskytnutých elektronických materiálov Vám vytvoríme zoznam použitej literatúry, ktorý bude obsahovať všetky požadované náležitosti a bude správne naformátovaný. Pri tejto službe nezodpovedáme za obsah, rozsah, pravdivosť a úplnosť použitia uvedených zdrojov. Za tieto je zodpovedný autor práce, my vytvoríme iba zoznam na základe dodaných podkladov.

Pre našich klientov zabezpečujeme:

Základná korektúra
Gramatika a syntax (pravopis, veľké písmená, čiarky, preklepy, vetná skladba)
2 €/NS
Úplná korektúra
Základná korektúra + štylistika a lexika (štylizácia, slovosled, opakovanie slov, typografia)
3 €/NS
Formátovanie dokumentu
Formátovanie dokumentu podľa všeobecných noriem ISO aj špecifických požiadaviek inštitúcie (týka sa predovšetkým školských prác)
dohodou*
Vytvorenie zoznamu použitej literatúry v súlade s predpísanými normami
Na základe uvedených internetových odkazov, alebo dodanej elektronickej literatúry (týka sa predovšetkým školských a odborných prác).
od 0,50 €/1 zdroj**
* závisí od potrebného rozsahu korektúr. Cena sa pohybuje od 35 €/dokument.
** závisí od náročnosti získavania potrebných údajov
NS = normostrana – 1800 znakov vrátane medzier (30 riadkov po cca 60 znakov)

Uvedené služby ponúkame v oblasti korektúr:
• seminárnych, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác
• reklamných a propagačných materiálov (letáky, brožúry, príručky, katalógy, návody)
• firemných prezentácií, reprezentačných materiálov pre spoločnosti, mestá, obce, združenia
• web stránok, e-shopov, blogov, tlačových správ
• kníh, článkov, školských skrípt

Termíny dodania:
• do 20 NS – do 48 hodín
• nad 20 NS – dohodou
• expres dodanie – do 5 NS do 24 hod., resp. do 12 hodín – príplatok 50 %
• expres dodanie – do 10 NS do 48 hod. – príplatok 50 %

Zľavy:
• objemová za 50 – 75 NS - zľava 10%
• objemová za viac ako 75 NS – zľava 15 %
• dlhodobá spolupráca – cena dohodou

Vyššie uvedené ceny sú základné. Konečná cena závisí od:
• požadovaného termínu dodania (rýchlosti vyhotovenia),
• kvality dodaného textu,
• náročnosti textu a špecifických požiadaviek
• uplatnenej zľavy

Na zistenie konečnej ceny vami požadovanej služby nás kontaktujte.
Po prijatí potrebných podkladov Vám zašleme mailom cenovú ponuku, termín dodania a Objednávkový formulár na potvrdenie objednávky.
Všetky ponúkané služby poskytujeme v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade záujmu vieme klientovi ponúknuť aj poradenstvo pri empirickom výskume:
• zostavenie vhodného dotazníka
• spôsob oslovenia vybraných respondentov
• získanie údajov z dotazníka
• vyhodnotenie a interpretácia získaných údajov
Cena za túto službu je závislá od požadovaného rozsahu služieb, náročnosti, špecifickosti a je výsledkom vzájomnej dohody.

Copyright © 2012 EUROTHERMA, s.r.o.
design © TOPcreativ